Een vergelijking

Dijkdeuvel vs. damwand

In veel situaties zoals hiervoor beschreven is een damwand de gangbare traditionele methode van dijkversterking. Onderstaande vergelijkingsmatrix maakt duidelijk dat de Dijkdeuvel alleen maar voordelen biedt ten opzichte van dijkversterking met een ‘traditionele’ damwand.

dijkdeuvel-vs-damwand

10-10-2012

Tweede pilot Dijkdeuvel succesvol uitgevoerd

Voldoende vertrouwen om de Dijkdeuvel in de praktijk te brengen! Lees meer >