Een vergelijking

Dijkdeuvel vs. damwand

In veel situaties zoals hiervoor beschreven is een damwand de gangbare traditionele methode van dijkversterking. Onderstaande vergelijkingsmatrix maakt duidelijk dat de Dijkdeuvel alleen maar voordelen biedt ten opzichte van dijkversterking met een ‘traditionele’ damwand.

dijkdeuvel-vs-damwand

19-10-2016

Innovatie in dijkversterking: Van Oord – GMB installeren dijkdeuvels

Van Oord en GMB passen voor het eerst de innovatieve dijkdeuvels toe op een dijkvak tussen Hagestein en Opheusden. Lees meer >