Uitvoeringskosten zijn situatieafhankelijk

Kostenindicatie

Net als bij andere dijkversterkingmethoden zijn de uitvoeringskosten van Dijkdeuvels situatieafhankelijk. Omdat ieder dijkvak zijn eigen grondslag, opbouw en geometrie kent, zullen het aantal Dijkdeuvels en de dimensies van benodigde Dijkdeuvels (lengte, diameter) per situatie bepaald worden. Uitvoeringskosten zullen orde van grootte niet afwijken van soortgelijke technieken.

19-10-2016

Innovatie in dijkversterking: Van Oord – GMB installeren dijkdeuvels

Van Oord en GMB passen voor het eerst de innovatieve dijkdeuvels toe op een dijkvak tussen Hagestein en Opheusden. Lees meer >