Dijken versterken zonder te verbreden

Dijkdeuvels zorgen voor dijkversterking binnen het bestaande dijkprofiel

19-10-2016

Innovatie in dijkversterking: Van Oord – GMB installeren dijkdeuvels

Van Oord en GMB passen voor het eerst de innovatieve dijkdeuvels toe op een dijkvak tussen Hagestein en Opheusden. Lees meer >
05-08-2014

‘Onze dijken stevig en veilig houden, dat is de uitdaging’

Waterschap Rivierenland test innovatieve manier van dijkversterking Lees meer >
10-10-2012

Tweede pilot Dijkdeuvel succesvol uitgevoerd

Voldoende vertrouwen om de Dijkdeuvel in de praktijk te brengen! Lees meer >

Dijken versterken zonder te verbreden

In de komende decennia blijft dijkversterking nodig vanwege waterstandsverhoging in de rivieren. Oorzaken daarvan zijn bodemdaling, zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering en de toenemende rivierafvoeren. Traditionele methoden van dijkversterking betekenen veelal ook dijkverbreding. Door bebouwing of andere omgevingsaspecten is dijkverbreding niet altijd mogelijk. Op die plaatsen bieden Dijkdeuvels  uitkomst.

Techniek dijkdeuvels

Dijkdeuvels zijn zware stalen deuvelstangen (ankerstangen) omhult met grout die door het kritieke afschuifvlak van de dijk steken tot in de onderliggende draagkrachtige grond. De Dijkdeuvel werkt samen met de grond en vergroot op effectieve wijze de weerstand van het afschuifvlak en daarmee de sterkte van de dijk. Dijkdeuvels liggen geheel binnen het bestaande dijkprofiel. Er zijn geen ingrepen in de kruin, het talud of de teen van de dijk nodig.

Contact

Wilt u meer weten over Dijkdeuvels, neemt u dan contact op met:

Consortium Dijkdeuvel

Postbus 2
4043 ZG  Opheusden

Telefoon 088 – 88 54 000
E-mail info@gmb.eu