09-09-2009

Waterschap Rivierenland start praktijkproef met dijkdeuvels

Naast technieken die al jaren worden toegepast, zijn er ook nieuwe manieren om dijken te verbeteren in ontwikkeling.

Rivierenland is begin september gestart met een praktijkproef met vernieuwende technieken voor dijkverbetering. Twee locaties in Nieuw-Lekkerland zijn uitgekozen op basis van de samenstelling van de ondergrond en situatie met bebouwing voor deze technieken. Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in haar beheersgebied. Uit de laatste toets van 2006 is gebleken dat bepaalde delen van de dijken van de Lek en Nederrijn niet stabiel genoeg zijn. Het waterschap gaat deze delen verbeteren.

Nieuwe technieken
Naast technieken die al jaren worden toegepast, zijn er ook nieuwe manieren om dijken te verbeteren in ontwikkeling. Van twee nieuwe manieren gaat het waterschap in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat onderzoeken of ze een mogelijke oplossing zijn voor de dijkverbetering tussen Kinderdijk en Schoonhovensveer: Dijkdeuvels en de techniek Mixed in Place. Beide technieken hebben minder ruimte nodig voor de uitvoering en hierdoor kunnen wellicht huizen gespaard worden. Op twee kleine stukken dijkvak gaan we een praktijkproef met deze technieken uitvoeren waarbij de dijk nauwkeurig wordt gemonitord. Achter beide technieken staat een consortium met aannemers en adviesbureaus die de technieken hebben ontwikkeld en willen doorontwikkelen. Waterschap Rivierenland rondt de proef half oktober af, daarna zijn er alleen nog opruim- en herstelwerkzaamheden gepland.