Dijkversterking binnen het bestaande dijkprofiel

De belangrijkste voordelen op een rijtje

Voordelen

De belangrijkste voordelen van de Dijkdeuvels zijn:

Omgeving en milieu

 • Dijkversterking binnen huidig profiel (zonder verbreding)
 • Bestaande infrastructuur blijft gespaard
 • Doorgang bestemmingsverkeer tijdens uitvoering onbelemmerd
 • Niet of nauwelijks schade aan de vegetatie op de dijk waardoor deze erosiebestendig blijft
 • Minimale overlast voor omgeving tijdens uitvoering:
  Geen trillingen
  Geluidsarm
  Geen stof
  Minimum aan transportbewegingen
  Milieusparend en doeltreffend
  Geen belemmering van de grondwaterstroming

Financieel

 • Geen grondaankoop benodigd
 • Geen civiele procedures benodigd
 • Bewezen duurzame materialen
 • Flexibiliteit ten aanzien van ontwerplevensduur *
  * In geval van onzekerheid over toekomstige inrichtingsplannen bieden
  Dijkdeuvels een versterking voor levensduur op maat. Doordat het systeem uit te breiden is, kan de dijk op termijn eenvoudig aanvullend worden versterkt (indien gewenst).

(Uitvoerings-)technisch

 • Eenvoudig concept
 • Snelle realisatie
 • Uitvoering vanaf de kruin
 • Geen verzwakking van de bestaande dijk (kleine boorgaten volstaan)
 • Goede krachtsafdracht vanuit het dijkmassief naar de Dijkdeuvels en vice versa
 • Tijdens uitvoering wordt informatie over de actuele sterkte van ondergrond verkregen
 • Eenvoudige uitbreidbaar in de toekomst dankzij modulaire opbouw
07-12-2006

Dijkdeuvels uitvinding van het jaar

ID-NL Jaarprijs 2006 toegekend aan Evert Huiden van BAM Grondtechniek, uitvinder van Dijkdeuvels Lees meer >