Dijkdeuvels verhogen de schuifweerstand

Dijkversterking is nodig als de marge tussen de beschikbare schuifsterkte en de vereiste schuifsterkte te laag is

Werkwijze

De methode Dijkdeuvels is gericht op het verhogen van de stabiliteit van de dijk door het afschuiven van het binnentalud langs een diep glijvlak tegen te gaan.

Dijkdeuvels zijn zware stalen deuvelstangen (ankerstangen) omhult met grout  die door het kritieke afschuifvlak van de dijk steken tot in de onderliggende draagkrachtige grond. De Dijkdeuvel vergroot op effectieve wijze de weerstand van het afschuifvlak en daarmee de sterkte van de dijk. Dijkdeuvels liggen geheel binnen het bestaande dijkprofiel. Er zijn geen ingrepen in de kruin, het talud of de teen van de dijk nodig.

16-12-2009

Fugro INFO, “Innovatie is zaak van lange adem”

Ten eerste moet je zelf doorzetten, ook als er een tijdje geen vooruitgang lijkt te zijn. Lees meer >