Ontwikkeling innovatieve methoden voor dijkversterking

In sommige gevallen is traditionele dijkversterking niet mogelijk of leidt dit tot vele negatieve effecten / grote kosten

Consortium Dijkdeuvel

Inmiddels is de ontwikkelingsfase van de Dijkdeuvel afgerond. De betrokken aannemingsbedrijven zijn een nieuw samenwerkingsverband aangegaan en treden op onder de naam: Consortium Dijkdeuvel. Vier bedrijven zijn onderdeel van het consortium: GMB Civiel B.V. en Van Oord Nederland B.V., BAM Infra Speciale Technieken als uitvoerende partij en Royal Haskoning DHV als ingenieursbureau.

‘Nederland Innovatief’

In 2006 heeft een vakjury tijdens ‘Nederland Innovatief’ de Dijkdeuvel benoemd tot uitvinding van het jaar. Met name de werkwijze en de technische uitvoeringsvorm werden als innovatief beschouwd.

Expertise Netwerk Waterveiligheid

In februari 2008 heeft ENW de Dijkdeuvel als innovatieve techniek erkend. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), geleid door Rijkswaterstaat, heeft middels een gedegen beoordeling aangetoond dat de Dijkdeuvel een effectieve dijkversterkingsmethode is, met name op plaatsen waar macro-instabiliteit van het binnentalud en ruimtegebruik een probleem zijn, en zodoende de innovatie erkend.

23-09-2009

Nieuwsbrief WS Rivierenland Dijkverbetering Kinderdijk Schoonhovenseveer

Delen van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer zijn niet stabiel genoeg Lees meer >