Dijkdeuvels verhogen de schuifweerstand

Dijkversterking is nodig als de marge tussen de beschikbare schuifsterkte en de vereiste schuifsterkte te laag is

Uitvoering

Dijkdeuvels worden middels een compacte boorstelling aangebracht. Door te werken met een boorcasing wordt de omliggende grond niet of nauwelijks verstoord. Het spoelwater met losgeboord bodemmateriaal wordt binnen de boorcasing terug naar het maaiveld gepompt. Het spoelwater wordt opgevangen en hergebruikt tijdens het boren nadat het bodemmateriaal is bezonken. Nadat de boring op diepte is gekomen, wordt de boring gevuld met grout. Vervolgens wordt de deuvelstang geplaatst en de boorcasing getrokken.

Geen belemmeringen voor beheer en onderhoud

Na uitvoering van de werkzaamheden wordt de Dijkdeuvel onzichtbaar onder het maaiveld afgewerkt. Daardoor zijn er ook geen belemmeringen voor beheer en onderhoud. Mede doordat de Dijkdeuvel wordt aangebracht met een compacte boormachine is het mogelijk om de weg op de dijk tijdens de uitvoering open te houden voor verkeer. Daardoor is de overlast beperkt ten opzichte van traditionele dijkversterkingsmethoden zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van damwanden of verzwaring met grond. Over de gehele lengte zijn de Dijkdeuvels voorzien van een groutlichaam.

18-02-2010

Zoden in de dijk, praktijkproef Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland

Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland slaan de handen ineen Lees meer >