Dijkdeuvels verhogen de schuifweerstand

Dijkversterking is nodig als de marge tussen de beschikbare schuifsterkte en de vereiste schuifsterkte te laag is

Ontwerp

Gewoonlijk vindt dijkversterking plaats door verbreding van de dijk aan de polderzijde. De extra grond biedt letterlijk tegenwicht tegen het afschuiven van de dijk en dwingt tot een langer glijvlak met meer weerstand.

Werking dijkdeuvels

Dijkdeuvels werken anders: zij verhogen de schuifweerstand op het kritieke afschuifvlak. Het aantal Dijkdeuvels, de afmetingen, de hart-op-hart-afstand en de lengte volgt uit het ontwerp. Dat is namelijk afhankelijk van de benodigde sterkte, de kracht per deuvel en de lokale omstandigheden.

05-08-2014

‘Onze dijken stevig en veilig houden, dat is de uitdaging’

Waterschap Rivierenland test innovatieve manier van dijkversterking Lees meer >