Een vergelijking

Dijkdeuvel vs. damwand

In veel situaties zoals hiervoor beschreven is een damwand de gangbare traditionele methode van dijkversterking. Onderstaande vergelijkingsmatrix maakt duidelijk dat de Dijkdeuvel alleen maar voordelen biedt ten opzichte van dijkversterking met een ‘traditionele’ damwand.

dijkdeuvel-vs-damwand

05-08-2014

‘Onze dijken stevig en veilig houden, dat is de uitdaging’

Waterschap Rivierenland test innovatieve manier van dijkversterking Lees meer >