Ontwikkeling innovatieve methoden voor dijkversterking

In sommige gevallen is traditionele dijkversterking niet mogelijk of leidt dit tot vele negatieve effecten / grote kosten

Δ-Dike

In reactie op de prijsvraag is het consortium Δ-Dike gevormd door de aannemingsbedrijven GMB, Van Oord Nederland en BAM Grondtechniek samen met ingenieursbureaus Arcadis, DHV en Fugro. Dit consortium -met bij elkaar meer dan 100 jaar expertise in dijkenbouw- ontwikkelde het concept ‘expanding columns’. Later is dit omgedoopt tot Dijkdeuvels.

Expanding columns

In 2002 werd dit concept voor het eerst geïntroduceerd, waarna een verdere uitwerking volgde. Door de betrokken ingenieursbureaus zijn de stabiliteit van de dijk, de vervorming van de ondergrond rondom de ‘expander’ en de weerstand van de Dijkdeuvels berekend. De aannemingsbedrijven hebben de afzonderlijke componenten van de Dijkdeuvel door praktijkproeven getest. Rijkswaterstaat heeft hierin, door ENW, een adviserende rol gehad waarbij zij een begeleidingscommissie van CUR Bouw & Infra aanstelde, voor het volgen van de vorderingen.

23-09-2009

Nieuwsbrief WS Rivierenland Dijkverbetering Kinderdijk Schoonhovenseveer

Delen van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer zijn niet stabiel genoeg Lees meer >