10-10-2012

Tweede pilot Dijkdeuvel succesvol uitgevoerd

Voldoende vertrouwen om de Dijkdeuvel in de praktijk te brengen!

In het najaar van 2012 is een vervolgpilot uitgevoerd voor de innovatieve dijkversterkingstechniek Dijkdeuvel. Het voornaamste doel van deze pilot was het verkrijgen van antwoorden op resterende onderzoeksvragen én vast te stellen onder welke condities kan worden voldaan aan de algemene acceptatiecriteria voor de techniek. Ten opzichte van de eerste pilot in 2009 zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd, tijdens deze pilot zijn deze in de praktijk ingebracht.

De pilot is uitgevoerd in oktober 2012 en heeft plaatsgevonden aan de Lekdijk te Nieuw-Lekkerland, gelegen in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
De pilot is succesvol uitgevoerd en heeft bruikbare resultaten opgeleverd en antwoorden gegeven op de resterende onderzoeksvragen. De focus van de pilot lag op het meten van vervormingen van de dijk, het monitoren van water(over)spanningen, en de aantoonbaarheid van een correcte plaatsing van de Dijkdeuvels. De resultaten ten aanzien van omgevingshinder zijn positief te noemen.
De resultaten van de pilot geeft voldoende vertrouwen om de Dijkdeuvel in een dijkversterkingsproject in de praktijk te brengen!